Zlepšete úspěšnost webu > redesignujte!

Zpřehlednit webovou strukturu

Jsou Vaše stránky nepřehledné? Ztrácíte se v jejich obsahu. Hlavní myšlenka nevyčnívá, ale naopak je téměř neviditelná? Pak jste na správné adrese. Rádi Vám pomůžeme s úpravou webové struktury. Výsledek ponese zkratku dvou “P” - Přehledný a Poutavý. Se stručnou koncepcí a jasně daným cílem, nebudou Vaši zákazníci bloudit a odcházet, ale získají přehled. Dobrým příkladem je následující ukázka redesignu webu pro společnost RealSan.

Případová studie

Redesign webu Realsan SE

Informačně prodejní web společnosti RealSan zabívající se sanacemi, hydroizolacemi a prošel v roce 2015 výraznou modernizací. Redesignován byla nejen grafika, ale i kompletní obsahová stránka.

RealSan - úvodní stránka

 

 

Snižujeme okamžitou míru opuštění webu o 10,41% a o 20% jsme navyšujeme počet navštívených stránek

Velkým problémem starého webu byla vysoká míra okamžitého opuštění - bounce rate. Velké procento návštěvníků webu jej ihned opustilo. Časté důvody pro tento jev jsou především nepřehledná struktura webu (návštěvník nenachází co hledá), nerelevantnost přicházejících návštěvníků (příchozí návštěvník hledá jiné informace, než mu nabízíte).

bounceraterealsanVyužíváme dat z heatmapy pro optimalizaci struktury a obsahu webu

Pro následnou optimalizaci struktury využíváme specializovaných nástrojů k měření chování uživatelů na webu. Díky heatmapám víme, jakým způsobem se návštěvníci webu na webu pohybují, jak reagují na jednotlivé prvky v grafice a jestli celkové UX (uživatelský prožitek - User experience) je v pořádku. Na základě konkrétních dat navrhujeme a implementujeme úpravy webu, která následně stejným způsobem opět testujeme.

Realsan heatmapa


Pro nezávaznou kalkulaci
nás kontaktujte

Napište nám

Nebo zavolejte
+420 987 654 321

Zpracovávám...